• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Індивідуальне навчання (сімейне)

Рекомендації щодо організації індивідуального навчання здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою

Законом України «Про освіту» передбачено запровадження в закладах загальної середньої освіти різних форм здобуття освіти учнями.

Серед них одна з форм індивідуального навчання – сімейне (домашнє) навчання.

Розділом ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 12.01.2016 р. № 8 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 р. № 955) окреслені основні питання та визначений порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти за сімейною (домашньою) формою.

Навчатися за такою формою можуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Разом з тим, дитина має бути учнем відповідного закладу, який відслідковуватиме результати його навчання.

Адміністрація Зборівської гімназії ім. Романа Завадовича наголошує, що батьки несуть особисту відповідальність за рівень знань дитини не нижче державних стандартів освіти та просить ознайомитися з порядком організації сімейного (домашнього) навчання.

Діти, для яких батьки обрали сімейну (домашню) форму навчання, повинні проходити підсумкове оцінювання навчальних досягнень не рідше, ніж чотири рази на рік. Також вони проходять семестрове, річне оцінювання та атестацію. Оцінювання знань учні проходять індивідуально. Крім того, завдання для оцінювання та атестації складає заклад освіти, з урахуванням очікуваних результатів навчання.

Батьки зобов’язані створити умови, які допоможуть забезпечити рівень навчальних досягнень дитини.

Процес організації сімейного (домашнього) навчання розпочинається з подання батьками (або особами, які їх замінюють) заяви на ім’я директора освітнього закладу щодо організації навчання дитини за сімейною (домашньою) формою, яку вони подають не пізніше, ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання чи державної підсумкової атестації.

Батьки (або особи, які їх замінюють):

-Відповідають за рівень здобуття освіти учнем (ученицею) за сімейною (домашньою) формою;

- Створюють належні умови для здобуття учнем (ученицею) освіти за сімейною (домашньою) формою на на рівні не нижче державних стандартів;

- Можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються навчальні досягнення учня (учениці);

- Забезпечують проходження учнем (ученицею), що навчається за сімейною (домашньою) формою, оцінювання навчальних досягнень згідно п. 6, 7 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 р. (у редакції наказу МОН України від 10.07.2020 р. № 955).

/Files/images/DN1.jpeg

Дистанційне навчання - це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій, комп'ютер та інтернет) від тих, хто навчає (викладачів,учителів), до тих, хто навчається (учнів, студентів). Це навчання через Інтернет, за допомогою сайту, блогу, електронної пошти тощо.
Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи між учнями та вчителем, надання учням можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу протягом 24 годин на добу і 7 днів на тиж­день.
У дистанційному навчанні змінюється роль вчителя (викладача). Він перетворюється на помічника, наставника, що спря­мовує учня у процесі навчання. Головне, що потрібно зрозуміти, це те, що дистанційне навчання — це самостійна робота, можливо важча, але здобуті знання будуть вищими.
Вам роздані логіни та паролі для роботи на сайті "Нові знання". Крім того є ще можливість навчатися з використанням блогів вчителів.
Кiлькiсть переглядiв: 1643

Коментарi